Informace o zpracování cookies 

Tyto webové stránky provozuje společnost:
 
NaturaMed Pharmaceuticals s.r.o. (IČO: 26106965)
U Smaltovny 625 370 01 České Budějovice
E-mail: dpo@naturamed.cz
(dále jen „NaturaMed“)

 

Webové stránky NaturaMed, předně s vaším souhlasem, využívají cookies. Všeobecné informace o tom, jak cookies používáme se dozvíte z tohoto dokumentu. 

Jsme transparentní a jednáme v souladu s platnou legislativou, zejména v souladu se zákonem č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích a další související legislativou v oblasti ochrany osobních údajů a soukromí. 

 

Co jsou cookies a jak je používáme 

Cookies jsou malé textové soubory, které webová stránka pošle Vašemu prohlížeči, jenž je uloží na Vaše zařízení. Cookies však neznamenají pro Vaše zařízení nebezpečí. Při každé další návštěvě téže webové stránky se pak prohlížeč snaží tyto uložené soubory najít a zjistit, jestli nebyly odstraněny (uživatelem, prohlížečem či nevypršely), aby v nich obsažené informace mohl poslat zpět webové stránce.

Do cookies jsou primárně ukládány, jak technické parametry, které umožnují příslušné webové stránce správně fungovat či správně zobrazovat svůj obsah, tak např. i uživatelské předvolby a další možnosti, které např. umožní, že Vám nebude opakovaně nabízené zboží, které jste si již zakoupili, ale naopak Vám mohou být nabídnuty další produkty, které by Vás mohly zajímat, případně Vám zprostředkují na našich webových stránkách vysoký uživatelský komfort. Svobodná volba je však na Vás a my ji plně respektujeme.

Přestože většina cookies, které používáme na našich webových stránkách, neobsahuje osobní údaje, v některých specifických případech tomu tak může být. Jedná se zejména o situace související s objednáním našich produktů, kdy je potřeba, aby objednatel uvedl své údaje potřebné pro doručení zboží nebo údaje potřebné pro zaslání potvrzení objednávky. V ostatních případech mohou být zpracovávány pouze dostupné informace o zařízení, které přistupuje na příslušnou webovou stránku, ze kterých nejsme schopni identifikovat konkrétní fyzickou osobu. 

Využíváním cookies jsme tak schopni získat pouze omezené informace, a to pro omezenou dobu, resp. dokud nedojde ke smazání příslušné cookie např. uživatelským nastavením chování prohlížeče – výmaz cookies při zavření okna prohlížeče nebo akcí uživatele; nebo aktualizací SW či HW vybavení příslušného zařízení. Doba expirace uvedená u jednotlivých cookies je tak pouze teoretická informace pro případ, že by podmínky jejího využití zůstaly konstantní, což ve skutečnosti nenastává. V praxi je tak doba expirace kratší, než je uváděno, protože je závislá na vůli uživatele a dalších okolnostech.  

Využíváním cookies se Vám snažíme v rámci našich podnikatelských aktivit poskytovat i prostřednictvím webových stránek nadstandartní uživatelský komfort, ke kterému prostě některé informace potřebujeme, a proto bychom je chtěli ukládat a zpracovávat právě ve formě cookies. Nejen proto, že nám to ukládá evropská legislativa pro ochranu soukromí i výše zmíněný zákon, informace poskytnuté z cookies chráníme, ale chráníme je předně proto, že si vážíme Vaší důvěry, kterou nám poskytnutím souhlasu s jejich zpracováním udělujete. 

Stěně to deklarují i naši obchodní partneři, které využíváme v rámci spolupráce, aby se naše produkty snáze dostaly k Vám. V rámci obchodních procesů proto také využíváme cookies. Jedná se většinou o cookies spojené s našimi marketingovými aktivitami a placenou reklamou, kterou objednáváme právě u těchto partnerů pro její zobrazení na jejich webových stránkách. Efektivitu takové reklamy je pro nás důležité patřičným způsobem vyhodnocovat k čemuž slouží právě některé cookies, které u Vás v této souvislosti potřebujeme ukládat. Ceny reklamy bývají stanovovány na základě projeveného zájmu (počtu prokliků) a pro správné určení počtů takových prokliků a následnou fakturaci za reklamu ze strany partnerů, je také potřeba ukládat některé cookies. Řada cookies však zajištuje technické úkony, ať už v rámci správného fungování nebo zobrazování příslušné webové stránky, či v rámci souvisejících procesů – nutné cookies, které jsou nezbytné pro zajištění přenosu informací prostřednictvím příslušné webové stránky nebo pro poskytování souvisejících služeb. Jak vidíte, cookies se používají k celé řadě účelů a my se Vás snažíme transparentně informovat, abyste se mohli opravdu svobodně rozhodnout při udělování souhlasu s jejich ukládáním a používáním. 

 

Cookie lišta a souhlasový formulář

Konkrétní informace a popis jednotlivých cookies, které používáme na našich webových stránkách naleznete ve formuláři pro udělení souhlasu (v tzv. „cookie liště“), který se Vám zobrazí při první návštěvě našich webových stránek či v případě změny cookies, případně jej můžete vyvolat odkazem v patičce webové stránky „Nastavení cookies“. To vám umožní získat potřebné informace, případně změnit své volby týkající se předchozího udělení souhlasu k ukládání jednotlivých cookies.

Rozsah cookies se, vzhledem k situaci v oblasti elektronických komunikací, může a pravděpodobně i bude časem měnit, a proto vám při každé takové změně zobrazíme aktualizovaný formulář pro udělení souhlasu se zpracováním cookies (dále též „souhlasový formulář“), čímž vám zároveň připomeneme, že máte kdykoli možnost přehodnotit svá předchozí rozhodnutí týkající se cookies a můžete je kdykoli změnit.

Velikost zobrazení souhlasového formuláře je závislá na možnostech rozlišení vašeho zařízení. Souhlasový formulář je proto primárně zobrazován ve stažené podobě cookie lišty, aby nezakrýval, zejména v režimu pro mobilní zařízení, celou plochu webové stránky a nestala se z něj tzv. „cookie walI“. 

Cookie lišta se skládá z krátké informace, že na webové stránce zpracováváme cookies a dvou tlačítek. V případě, že nám již v souvislosti s cookies důvěřujete, můžete kliknutím na tlačítko „Přijmout všechny cookies“ udělit souhlas pro veškeré zpracování ukládaných cookies v rámci webové stránky, případně můžete kliknutím na tlačítko „Detailní nastavení“ zvolit, pro které kategorie či skripty cookies svůj souhlas udělíte.

Souhlasový formulář je rozdělen do několika částí. V horní části jsou uvedeny textové informace cookie lišty. Následují 3 tlačítka pro udělení cookie souhlasu pro celé kategorie cookies (Statistické, Preferenční, Marketingové). Technické cookies považujeme za nezbytné viz výše, a proto je v případě potřeby nahráváme. Zaškrtnutím polička u příslušné kategorie udělujete souhlas se zpracováním cookies pro vybranou kategorii. Ta může obsahovat jak naše cookies, tak cookies, které využíváme společně s našimi partnery. Do jaké kategorie jsme příslušnou cookie zařadili se dozvíte z informace uvedené níže v souhlasovém formuláři u jednotlivých cookies, kde jsou v popisu uvedeny i konkrétní účely pro jejich zpracování.

V další části souhlasového formuláře jsou ve strukturované podobě vypsány jednotlivé skripty seřazené podle poskytovatele v abecedním pořadí, a k těmto skriptům jsou přiřazeny související cookies, bez kterých by příslušný skript nefungoval. U příslušné cookie je pak uvedena informace o kategorii, do které jsme tuto cookie zařadili, její popis a konkrétní účely jejího zpracování i doba její expirace. Vám je umožněn výběr, resp. udělení souhlasu pro jednotlivé skripty, čímž ne/udělujete souhlas pro vypsané cookies související s těmito skripty. Některé cookies se používají pro více skriptů. V případě, že zpracování cookies pro jeden skript, kde je příslušná cookie obsažena, povolíte a pro druhý skript ne, řídí se zpracování podle Vaší volby a příslušná cookie se použije pouze pro účely vybraného skriptu, kterému jste udělili souhlas. Nutno doplnit, že ani po udělení souhlasu s příslušným skriptem nemusí být všechny uvedené cookies k takovému skriptu vždy nahrávané, resp. NaturaMed je nahrává až v okamžiku, kdy je v rámci příslušných procesů opravdu potřebuje.

 

Jak odmítnout všechny cookies 

V případě, že v souhlasovém formuláři nevyberete žádný skript (pro žádnou cookie neudělíte souhlas) - znamená to, že odmítáte všechny cookies. Pak stačí tuto volbu potvrdit tlačítkem „Povolit vybrané“. V takovém případě nebudeme v rámci Vaší návštěvy webové stránky ukládat jiné cookies než ty, které jsou nutné pro správné fungování nebo zobrazování příslušné webové stránky či v rámci souvisejících procesů. Tyto cookies jsou označeny předškrtnutým checkboxem. Stejně tomu bude i v případě, že neprovedete žádnou volbu s tím rozdílem, že Vám zůstane zobrazena cookie lišta uprostřed webové stránky. Nicméně máte dostatek prostoru okolo cookie lišty, abyste mohli příslušnou stránku obsluhovat. Provedenou volbou však můžete nastavit patřičný uživatelský komfort. 

 

Problematika anonymního prohlížení 

Prohlížet webové stránky můžete, jak v běžném režimu, tak v režimu anonymního prohlížení někdy též označovaného jako „(in) private“. Jedná se o volbu, kterou činíte v rámci svého prohlížeče, na kterou nemá NaturaMed žádný vliv. Jen bychom Vás chtěli v této souvislosti upozornit, že pokud prohlížíte naše webové stránky v anonymním režimu, nebo si po jejich návštěvě vymažete cookies (můžete mít nastaveno ve Vašem prohlížeči i automaticky), nejsme schopni při další návštěvě opětovně identifikovat Vaší předešlou návštěvu (Vaše zařízení), a proto Vám bude znovu zobrazena cookie lišta pro udělení souhlasu se zpracováním cookies.

Věříme, že jsme Vám tímto dokumentem a informacemi uvedenými v souhlasovém formuláři poskytli dostatek informací, abyste se mohli svobodně rozhodnout, pro které zpracování cookies nám udělíte svůj souhlas. Volba je předně na Vás.

Děkujeme za váš zájem. 

Váš NaturaMed © 2022 

On-line poradna
MUDr. Tomáš Vymazal
Doc. MUDr. Tomáš Vymazal, Ph.D., MHA
Přednosta KARIM 2. LF UK a FN Motol

Chcete se zeptat na naše doplňky stravy a jejich užívání, zeptejte se v online poradně našich odborníků z pohodlí domova.

On-line poradna