Podmínky odběru

obchodních informací NaturaMed

(dále jen „Podmínky odběru“)


Zaškrtnutím tlačítka vyjadřuji svůj souhlas s těmito Podmínkami odběru a požadavek, aby mi společnost NaturaMed Pharmaceuticals s.r.o. se sídlem U Smaltovny 625, 370 01 České Budějovice, IČO: 261 06 965 (dále jen „Správce“ nebo „NaturaMed“) zasílala na moji (do formuláře vyplněnou) e-mailovou adresu obchodní informace a sdělení v souladu s § 7 odst. 2 zákona 480/2004 Sb. o informační společnosti, a zároveň souhlasím, aby Správce zpracovával do odvolání maximálně však po dobu následujících 2 let moje osobní údaje na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení EU 2016/679 (GDPR) pro účely zasílání obchodních informací. Dalším účelem zpracování může být anonymní zpracování analýz pro obchodní účely NaturaMed.


Zároveň potvrzuji, že jsem starší 18 let, jsem způsobilý/á k právním úkonům, a že emailová adresa, kterou jsem vyplnil/a do souvisejícího formuláře je správná a tato emailová adresa je registrována na mou osobu, resp. potvrzuji že jsem nezadal/a k odběru obchodních sdělení e-mailovou adresu třetí osoby, a že v případě zadání e-mailové adresy třetí osoby, které je v rozporu s těmito Podmínkami odběru, přebírám plnou odpovědnost za případné související újmy třetí osoby či Správce.


Po vyplnění a odeslání souvisejícího formuláře NaturaMed poskytne:

a) nezákazníkovi – osobě, která není zákazníkem NaturaMed, a která se přihlásí k odběru obchodních sdělení, po dobu udělení souhlasu; případně

b) zákazníkovi NaturaMed, který nevznesl námitku proti zasílání obchodních sdělení, po celou dobu trvání smluvního vztahu;

informační servis (např. zasílání novinek, informací o produktech či aktivitách NaturaMed a jiných obchodních sdělení) ve formě zasílání zpráv na Vámi zadanou e-mailovou adresu.

 

Tento souhlas máte právo kdykoli odvolat. Nejjednodušším způsobem to lze kliknutím na odkaz označený jako: Odhlásit“ v zápatí každé e-mailové zprávy, kterou od NaturaMed obdržíte.

 

NaturaMed klade velký důraz na ochranu soukromí. Subjekt údajů má i další práva, jako požadovat přístup k jeho osobním údajům, které o něm Správce zpracovává, na jejich opravu nebo výmaz, omezení zpracování, či v případě zpracování na základě oprávněného zájmu též právo vznést námitku proti zpracování. V určitých případech má subjekt údajů právo i na přenositelnost jeho údajů. Subjekt údajů má rovněž právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mail: posta@uoou.cz, tel.: +420 234 665 111 nebo k jinému příslušnému dozorovému úřadu. Všechna tato práva může subjekt údajů uplatňovat prostřednictvím oficiálních Komunikačních kanálů Správce uvedených v Informacích o zpracování osobních údajů. Primárně doporučujeme obracet se se svými požadavky na NaturaMed. Snažíme se vám vyjít vstříc.

 

Bližší informace ke zpracování osobních údajů naleznete na: www.naturamed.cz/osobni-udaje/izou-souhlas-os


Ostatní zde neupravené podmínky se řídí právními předpisy platnými v České republice.


NaturaMed Pharmaceuticals s.r.o. © 2024

On-line poradna
MUDr. Tomáš Vymazal
Doc. MUDr. Tomáš Vymazal, Ph.D., MHA
Přednosta KARIM 2. LF UK a FN Motol

Chcete se zeptat na naše doplňky stravy a jejich užívání, zeptejte se v online poradně našich odborníků z pohodlí domova.

On-line poradna
image/svg+xml ?