Suplementace vitaminu D snižuje riziko úmrtí v souvislosti s COVID-19

Suplementace vitaminu D snižuje riziko úmrtí v souvislosti s COVID-19

Suplementace vitaminu D vede ke snížení rizika úmrtí a hospitalizace na jednotce intenzivní péče (JIP) v souvislosti s onemocněním COVID-19. K tomuto závěru dospěla metaanalýza a sekvenční analýza (TSA), jejíž výsledky byly publikovány v odborném časopise Pharmaceuticals. Sekvenční analýza prokázala průkaznou pozitivní souvislost mezi ochrannou rolí suplementace vitaminu D a přijetím na JIP. Standardizovaný průměrný rozdíl (95% CI) činil 0,49 (0,34–0,72), resp. 0,28 (0,20–0,39).

 

Různé studie provedené před pandemií COVID-19 ukázaly, že pacienti, kteří užívali doplňky stravy s vitaminem D, měli nižší riziko akutních respiračních infekcí a v případě nákazy u nich příznaky trvaly kratší dobu. Tento vitamin a jeho metabolity mají mimo jiné pleiotropní účinky na endotel při lokálním i systémovém zánětu a pomáhají organismus aktivně chránit před cévní dysfunkcí a poškozením tkání. To má zásadní význam pro prevenci rozvoje syndromu akutní dechové tísně (ARDS) vyvolaného COVID-19. Tento syndrom je v souvislosti s COVID-19 nejčastější život ohrožující indikací pro přijetí na JIP.

 

Zdroje:

https://www.mdpi.com/1424-8247/16/1/130?s=09

Zpět do odborné sekce
On-line poradna
MUDr. Tomáš Vymazal
Doc. MUDr. Tomáš Vymazal, Ph.D., MHA
Přednosta KARIM 2. LF UK a FN Motol

Chcete se zeptat na naše doplňky stravy a jejich užívání, zeptejte se v online poradně našich odborníků z pohodlí domova.

On-line poradna
image/svg+xml ?