Vitamín B6 posiluje pozitivní účinky hořčíku u úzkostných poruch

Vitamín B6 posiluje pozitivní účinky hořčíku u úzkostných poruch

Hořčík ovlivňuje funkci neurotransmiterů souvisejících s prožíváním úzkosti. Metaanalýza publikovaná v odborném časopise Cureus prokázala, že hořčík má pozitivní vliv na pacienty trpící úzkostnými poruchami a že jeho účinky jsou významnější, pokud je podáván v kombinaci s vitamínem B6. Tato skutečnost pravděpodobně souvisí s tím, že vitamín B6 hraje klíčovou roli v syntéze neurotransmiterů.

Hořčík je po draslíku druhým nejdůležitějším vnitrobuněčným kationtem v lidském těle. Působí jako kofaktor pro více než 300 enzymů a je zapojen do mnoha biochemických procesů nezbytných pro udržení homeostázy. Mezi tyto procesy patří mimo jiné syntéza bílkovin, svalová kontraktilita, termoregulace, nervové vedení a regulace krevního tlaku. Hořčík je také nezbytný pro syntézu DNA a RNA a metabolismus adenosintrifosfátu (ATP). Nedostatek hořčíku má negativní dopad na celý organizmus a může vést k duševním poruchám, včetně úzkostných.

 

Zdroje:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC11136869/

https://apcz.umk.pl/JEHS/article/view/47803

Zpět do odborné sekce
On-line poradna
MUDr. Tomáš Vymazal
Doc. MUDr. Tomáš Vymazal, Ph.D., MHA
Přednosta KARIM 2. LF UK a FN Motol

Chcete se zeptat na naše doplňky stravy a jejich užívání, zeptejte se v online poradně našich odborníků z pohodlí domova.

On-line poradna