Zázvor zpomaluje úbytek svalové hmoty u starší populace

Zázvor zpomaluje úbytek svalové hmoty u starší populace

Zázvorový extrakt může snížit úbytek svalové hmoty kosterního svalstva tím, že moduluje metabolické dráhy a metabolity v myoblastech. K tomuto závěru dospěla studie, jejíž výsledky byly publikovány v odborném časopise Nutrients. Zázvorový extrakt způsobil výrazné změny v metabolických profilech, což naznačuje jeho potenciál při podpoře regenerace svalů při stárnutí. V rámci studie byly myoblastové buňky kultivovány do tří stadií (mladé, předsenescentní a senescentní). V každém stadiu byly myoblasty ošetřeny různými koncentracemi zázvorového extraktu. Poté byla provedena metabolomická analýza pomocí kapalinové chromatografie s tandemovou hmotnostní spektrometrií (metabolomic analysis was performed using liquid chromatography-tandem mass spectrometry).

 

Úbytek svalové hmoty spojený s vyšší křehkostí a snížením fyzické síly a výkonnosti je častým problémem vyskytujícím se u starší populace. Stanovení metabolitů ve stárnoucích (senescentních) buňkách kosterního svalstva by mohlo být užitečné pro pochopení mechanismu úbytku svalové hmoty u starší populace.

 

Zdroje:

https://www.mdpi.com/2072-6643/15/21/4520

Zpět do odborné sekce
On-line poradna
MUDr. Tomáš Vymazal
Doc. MUDr. Tomáš Vymazal, Ph.D., MHA
Přednosta KARIM 2. LF UK a FN Motol

Chcete se zeptat na naše doplňky stravy a jejich užívání, zeptejte se v online poradně našich odborníků z pohodlí domova.

On-line poradna
image/svg+xml ?