Proč je kombinace Omega-3 nenasycených mastných kyselin a vitamínu D3 pro náš organismus tak důležitá?

V minulých příspěvcích jsme si uvedli základní fakta o omega-3 mastných kyselinách i vitamínu D3. Přestože jsou obě tyto substance chemicky naprosto odlišné, mají dva znaky společné. Obě jsou pro náš zdravý život nepostradatelné, zasahují do mnoha klíčových biochemických reakcí a procesů v těle a obě si naše tělo nedokáže samo syntetizovat, proto je musíme dodávat ve formě potravy nebo výživových doplňků.

Proč je kombinace Omega-3 nenasycených mastných kyselin a vitamínu D3 pro náš organismus tak důležitá?

Omega-3 nenasycené mastné kyseliny zlepšují reologické vlastnosti krve (krev snadněji protéká i těmi nejtenčími kapilárami všech tělesných orgánů), snižují tvorbu tuků a tím i obsah tuku v krvi, zlepšují účinnost inzulínu, čímž snižují hladinu cukru v krvi. Těmito třemi důležitými účinky zásadně přispívají v prevenci rozvoje ischemických změn a vzniku aterosklerózy. Ve svém důsledku tak chrání naše srdce, mozek, sítnici, ledviny a všechny další životně důležité orgány. Byl také prokázán jejich pozitivní vliv na kognitivní funkce (vybavování si věcí, paměť, rozpoznávání) a některé psychiatrické stavy (schizofrenie, deprese). V neposlední řadě také působí stimulačně na náš imunitní systém. Omega-3 MK se také účastní syntézy testosteronu a estrogenu a přenáší v organismu významné látky, jimiž jsou vitamíny rozpustné v tucích (A, D, E a K). Přírodními zdroji omega-3 nenasycených MK jsou především ryby, rybí olej, některé ořechy, sója a kukuřice. 

Vitamín D3 hraje naprosto zásadní a nezastupitelnou roli v metabolismu a mineralizaci kostí. Je odpovědný za vstřebávání vápníku, fosforu a hořčíku a jako takový je odpovědný za optimalizaci jejich hladin v krvi i za jejich adekvátní využití v našem organismu. Byla prokázána jeho pozitivní úloha v našem imunitním systému a v prevenci kardiovaskulárních a onkologických onemocnění.  Kromě postižení kostí a ledvin zvyšuje nedostatek vitamínu D potenciální riziko závažných respiračních infekcí. Jeho nedostatek je spojován se zvýšeným rizikem nebo závažností virové infekce, včetně HIV a COVID-19. Nízká hladiny vitamínu D se zdá být rizikovým faktorem i pro tuberkulózu, k jejíž léčbě se historicky používal. Přírodními zdroji vitamínu D3 je především mléko a mléčné výrobky, vaječný žloutek a ryby. Jeho množství v těchto potravinách je však velmi malé. Navíc ke správnému fungování je potřeba intenzivní sluneční svit, který mění prekurzor vitamínu na jeho funkční metabolit. K jeho vstřebávání a transportu v těle jsou potřebné tuky, například ve formě omega-3 MK. I proto je důležité při volbě nutričních doplňků uvážlivě volit kombinaci obou substancí.

Bylo prokázáno, že podávání výživových doplňků s obsahem omega-3 MK a vitamínu D3 po dobu 12 týdnů pacientům s roztroušenou sklerózou zlepšilo jejich fyzický i psychický stav (1). Studie také prokázaly, že užívání kombinovaných přípravků s obsahem omega-3 MK a vitamín D3 přispívá ke zlepšení stavu výživy a snižuje známky zánětu u nemocných po resekci kolorektálního karcinomu (2). Bylo také prokázáno, že tyto kombinované přípravky dokážou stabilizovat a oddálit známky osteoporózy před nástupem a v době nástupu menopauzy (3). Velmi účinné se tyto kombinované nutriční doplňky ukázaly také u nemocných trpících Crohnovou chorobou (4) a ostatními formami chronického autoimunitně podmíněného zánětu střevní sliznice (5). Ve všech případech byl prokázán pozitivní vliv na adekvátní mineralizaci kostí. Na druhé straně však studie neprokázaly vliv kombinace omega-3 MK + vitamín D3 na již vzniklé poškození sítnice v důsledku věkem podmíněné makulární degenerace (6) ani na stabilizaci či zlepšení funkce ledvin u nemocných s těžkým průběhem diabetu II. typu (7). Prokazatelně však fungují v časné prevenci všech těchto závažných stavů. 

Zdroje:

1) Kouchaki E, Afarini M, Abolhassani J, Mirhosseini N, Bahmani F, Masoud SA, Asemi Z. High-dose ω-3 Fatty Acid Plus Vitamin D3 Supplementation Affects Clinical Symptoms and Metabolic Status of Patients with Multiple Sclerosis: A Randomized Controlled Clinical Trial. J Nutr. 2018 Aug 1;148(8):1380–1386. doi: 10.1093/jn/nxy116. PMID: 29982544.
2) Haidari F, Abiri B, Iravani M, Ahmadi-Angali K, Vafa M. Randomized Study Design to Test Effects of Vitamin D and Omega-3 Fatty Acid Supplementation as Adjuvant Therapy in Colorectal Cancer Patients. Methods Mol Biol. 2020; 2138: 337–350. doi: 10.1007/978-1-0716-0471-7_24. PMID: 32219761.
3) Al-Shaer AH, Abu-Samak MS, Hasoun LZ, Mohammad BA, Basheti IA. Assessing the effect of omega-3 fatty acid combined with vitamin D3 versus vitamin D3 alone on estradiol levels: a randomized, placebo-controlled trial in females with vitamin D deficiency. Clin Pharmacol. 2019 Feb 4; 11:25–37. doi: 10.2147/CPAA.S182927. PMID: 30787641; PMCID: PMC6366354.
4) Ratajczak AE, Rychter AM, Zawada A, Dobrowolska A, Krela-Kaźmierczak I. Nutrients in the Prevention of Osteoporosis in Patients with Inflammatory Bowel Diseases. Nutrients. 2020 Jun 6;12(6):1702. doi: 10.3390/nu12061702. PMID: 32517239; PMCID: PMC7352179.
5) Ratajczak AE, Rychter AM, Zawada A, Dobrowolska A, Krela-Kaźmierczak I. Do Only Calcium and Vitamin D Matter? Micronutrients in the Diet of Inflammatory Bowel Diseases Patients and the Risk of Osteoporosis. Nutrients. 2021 Feb 5;13(2):525. doi: 10.3390/nu13020525. PMID: 33562891; PMCID: PMC7914453.
6) Christen WG, Cook NR, Manson JE, Buring JE, Chasman DI, Lee IM, Bubes V, Li C, Haubourg M, Schaumberg DA; VITAL Research Group. Effect of Vitamin D and ω-3 Fatty Acid Supplementation on Risk of Age-Related Macular Degeneration: An Ancillary Study of the VITAL Randomized Clinical Trial. JAMA Ophthalmol. 2020 Dec 1;138(12):1280–1289. doi: 10.1001/jamaophthalmol.2020.4409. PMID: 33119047; PMCID: PMC7596682.
7) de Boer IH, Zelnick LR, Ruzinski J, Friedenberg G, Duszlak J, Bubes VY, Hoofnagle AN, Thadhani R, Glynn RJ, Buring JE, Sesso HD, Manson JE. Effect of Vitamin D and Omega-3 Fatty Acid Supplementation on Kidney Function in Patients With Type 2 Diabetes: A Randomized Clinical Trial. JAMA. 2019 Nov 19;322(19):1899–1909. doi: 10.1001/jama.2019.17380. Erratum in: JAMA. 2020 Jul 7;324(1):103. PMID: 31703120; PMCID: PMC6865245. 

 


 

Doc. MUDr. Tomáš Vymazal, Ph.D., MHA

Doc. MUDr. Tomáš Vymazal, Ph.D., MHA

Profil zdravotníka
Zpět do odborné sekce
On-line poradna
MUDr. Tomáš Vymazal
Doc. MUDr. Tomáš Vymazal, Ph.D., MHA
Přednosta KARIM 2. LF UK a FN Motol

Chcete se zeptat na naše doplňky stravy a jejich užívání, zeptejte se v online poradně našich odborníků z pohodlí domova.

On-line poradna