Boswellia serrata jako součást léčby osteoporózy

Boswellia serrata jako součást léčby osteoporózy

Extrakt z pryskyřice Boswellia serrata (kadidlovníku pilovitého) podporuje aktivitu osteoblastů, a naopak inhibuje činnost osteoklastů. Je tak potenciálně funkční složkou pro podporu léčby osteoporózy. K tomuto závěru dospěla studie hodnotící účinky zmíněného extraktu. Ten zvýšil u buněčné osteoblastové linie MC3T3-E1 aktivitu alkalické fosfatázy (ALP), kolagenu, osteokalcinu a mineralizaci a expresi transkripčního faktoru RUNX2 (Recombinant Runt Related Transcription Factor 2). U buněčné linie RAW 264.7 snížil mimo jiné aktivitu tartrát-rezistentní kyselé fosfatázy (TRAP) a expresi NFATc1 (Nuclear Factor of Activated T Cells c1). U myší s osteoporózou vyvolanou ovariektomií pozitivně obnovil všechny změny biomarkerů kostního metabolismu.

Kost je dynamická pojivová tkáň. Ročně u ní dochází k obnově přibližně 10 % hmoty. Na tomto procesu se podílejí osteocyty, osteoklasty a osteoblasty. Rovnováha mezi resorpcí a tvorbou kosti je řízena kooperativní buněčnou signalizací, která je důležitá pro udržování kostní hmoty. Osteoporóza je běžná porucha kostní remodelace charakterizovaná sníženou pevností kosti a hustotou kostních minerálů (BMD) spojená se zvýšeným rizikem zlomenin.

 

Zdroje:

https://www.e-nrp.org/search.php?where=aview&id=10.4162/nrp.2024.18.e23&code=0161NRP&vmode=FULL

Zpět do odborné sekce
On-line poradna
MUDr. Tomáš Vymazal
Doc. MUDr. Tomáš Vymazal, Ph.D., MHA
Přednosta KARIM 2. LF UK a FN Motol

Chcete se zeptat na naše doplňky stravy a jejich užívání, zeptejte se v online poradně našich odborníků z pohodlí domova.

On-line poradna