Vitamín D

Vitamin D spolu s vitaminy A, E a K patří mezi vitaminy rozpustné v tucích, pro jejich vstřebání ve střevě je tedy nezbytná přítomnost lipidů v trávenině. Označení vitamin D zahrnuje skupinu příbuzných chemických látek, nejdůležitější je vitamin D2 (ergokalciferol) a D3 (cholekalciferol).

Vitamín D

Syntéza vitaminu D

Vitamin D si lidské tělo, na rozdíl od ostatních vitaminů, dokáže v omezené míře syntetizovat samo z derivátu cholesterolu. Tato syntéza probíhá v kůži a je pro ni nezbytné UV záření. Pro syntézu vitaminu D je potřebné přímé sluneční záření, zejména v letních měsících a z poledního slunce. Za ideálních podmínek je tato syntéza schopna pokrýt 80% denní potřeby. V zimních měsících je naopak minimální. Příjem tohoto vitaminu ve stravě je tedy nezbytný. Vitamin D pak musí být v těle dále zpracován v ledvinách a játrech na aktivní metabolit – kalcitriol.

Zdroje vitaminu D

Vitamin D2 je rostlinného původu, nachází se v houbách (nejvíce v houbách asijského původu). Prekurzor vitaminu D2 obsahují kvasnice, v menší míře pak kokosový olej a sušené kakao.

Vitamin D3 je obsažen v potravinách živočišných. Nejvýznamnějším zdrojem jsou ryby, zejména mořské, mléčné výrobky a vaječné žloutky. Musí se však jednat o vejce nosnic z volného chovu, nosnice chované v halách mají nedostatek slunečního záření a tím pádem i vitaminu D.

Nedostatek vitaminu D

Primárním problémem je insuficientní syntéza endogenního vitaminu D v kůži v naší zeměpisné oblasti. Příčinou je jednak již výše zmíněný nedostatečný pobyt na slunci, jednak i kvalita kůže. Tvorba vitaminu D je nižší u jedinců se suchou kůží, neboť tato neobsahuje dostatek prekurzoru. Syntézu vitaminu D snižuje také vyšší množství melaninu v kůži – u osob se snědou opálenou kůží tedy můžeme očekávat menší novotvorbu. Také používání krémů s ochranou proti UV záření limituje syntézu vitaminu D.

Ke karenci vitaminu D může docházet také u osob s onemocněním ledvin a jater, neboť je narušena přeměna na aktivní kalcitriol.

Další příčinou nedostatku vitaminu D je nevyvážená strava. Vzhledem k chudým zdrojům v rámci rostlinné stravy je deficit také častější u vegetariánů.

Účinek vitaminu D

Vitamin D má nezastupitelnou úlohu v regulaci metabolismu vápníku a fosforu. Představuje jakýsi klíč, který umožňuje vstup vápníku do kosti, ovlivňuje vstřebávání vápníku v tenkém střevě a podílí se na vyzrávání kostních buněk. Je tedy nezbytný v rámci prevence i terapie osteoporózy. U dětí nedostatek vitaminu D způsobuje křivici.

Dalším významným účinkem vitaminu D je regulace imunitní odpovědi. Ovlivňuje buňky imunitního systému – zejména lymfocyty a makrofágy, které se podílí na ochraně před virovými infekcemi. Mechanismus tohoto účinku není prozatím přesně prozkoumán.

Vitamin D působí také na metabolismus svalových buněk. Jeho nedostatek vede ke snížení svalové síly.

Denní doporučené dávky vitaminu D

Dávky vitaminu D se uvádějí nejčastěji v mezinárodních jednotkách – IU (international unit). Doporučená preventivní denní dávka se různí dle konkrétních mezinárodních odborných společností, obecně se však pohybuje kolem 800 IU. Terapeutické dávky pak dosahují až 4000 IU na den. Pro stimulaci imunitní odpovědi Ministerstvo zdravotnictví ČR doporučuje 2000 IU vitaminu D denně. Vitamin D je díky své rozpustnosti v lipidech schopen v tukové tkáni vytvářet depozita, proto nemusí být přijímán každodenně, ale může být podáván nárazově ve vyšších dávkách. Ze stejného důvodu však může dojít k předávkování vitaminem D. Při jeho nadbytku stoupá hladina vápníku v krvi, zvyšuje se ukládání vápníku do cévní stěny, čímž dochází k urychlení aterosklerózy. Nadbytek vápníku v močových cestách vede k tvorbě močových kamenů. V rámci zažívacího traktu se může objevit nechutenství či zácpa.

 

MUDr. Pavla Trulíková, rehabilitační lékař

MUDr. Marcel Koch, interní lékař

Zdroje:

KASPER, Heinrich. Výživa v medicíně a dietetika. 11. vydání. Grada, 2015. ISBN 978-80-247-4533-6.

TROJAN, Stanislav. Lékařská fyziologie. 4. vydání. Grada, 2003. ISBN 80-247-0512-5.

https://www.healthline.com/nutrition/9-foods-high-in-vitamin-d

https://www.efsa.europa.eu/en/press/news/161028

 

https://www.dge.de/wissenschaft/referenzwerte/vitamin-d/

 

Vitamin D - okolnosti a vysvětlení pro doporučený přívod dietou v ČR. Státní zdravotní ústav [online]. 12.10.2018 [cit. 2020-11-03]. Dostupné z: http://www.szu.cz/tema/bezpecnost-potravin/vitamin-d-okolnosti-a-vysvetleni-pro-doporuceny-privod

https://koronavirus.mzcr.cz/nezapominejte-na-vitamin-d-ktery-podporuje-imunitu/

Zpět do odborné sekce
On-line poradna
MUDr. Tomáš Vymazal
Doc. MUDr. Tomáš Vymazal, Ph.D., MHA
Přednosta KARIM 2. LF UK a FN Motol

Chcete se zeptat na naše doplňky stravy a jejich užívání, zeptejte se v online poradně našich odborníků z pohodlí domova.

On-line poradna