Cholin alfoscerát zlepšuje kognici u pacientů s demencí

Cholin alfoscerát zlepšuje kognici u pacientů s demencí

Cholin alfoscerát (Alpha GPC) zlepšuje kognitivní, behaviorální a funkční výsledky u pacientů s demencí spojenou s cerebrovaskulárním poškozením. K tomuto závěru dospěla shrnující studie, jejíž výsledky byly publikovány v odborném časopise Journal of Alzheimer's Disease. Do metaanalýzy byly zahrnuty randomizované dvojitě zaslepené studie a prospektivní kohortová studie. Závěry ukázaly, že pacienti, kteří dostávali cholin alfoscerát, měli významně lepší kognitivní schopnosti měřené pomocí MMSE (krátký test kognitivních funkcí) než ti, kteří dostávali placebo, nebo jiné léky (střední diference: 3,50, 95 % CI: 0,36 až 6,63). Ke zlepšení kognitivních funkcí došlo jak při zkoumání samostatného užívání cholin alfoscerátu (střední diference: -6,10, 95 % CI: -7,51 až -4,69), tak při jeho nasazení v kombinaci s donepezilem (střední diference: -5,76, 95% CI: -8,07 až -3,46).


Zdroje:
https://content.iospress.com/articles/journal-of-alzheimers-disease/jad221189
 

Zpět do odborné sekce
On-line poradna
MUDr. Tomáš Vymazal
Doc. MUDr. Tomáš Vymazal, Ph.D., MHA
Přednosta KARIM 2. LF UK a FN Motol

Chcete se zeptat na naše doplňky stravy a jejich užívání, zeptejte se v online poradně našich odborníků z pohodlí domova.

On-line poradna
image/svg+xml ?