Fytosteroly jako doplňková terapie KVO

Fytosteroly jako doplňková terapie KVO

Podávání fytosterolů významně snižuje hladinu celkového cholesterolu, LDL cholesterolu a triglyceridů. Větší účinky jsou spojeny s dávkou ≥ 2 g/den a délkou užívání vyšší než 8 týdnů. Fytosteroly tak mohou být vhodnou doplňkovou terapií snižující riziko kardiovaskulárních onemocnění (KVO). K tomuto závěru dospěla metaanalýza, jejíž závěry byly publikovány v odborném časopise Phytotherapy Research.

Výsledky zmiňované metaanalýzy podporuje i studie, jejímž cílem bylo objasnit souvislost mezi rizikem ischemické choroby srdeční (coronary artery disease, CAD) a příjmem jednotlivých fytosterolů (kampesterolu, stigmasterolu a β-sitosterolu) a fytosterolů celkově. V jejím rámci byly analyzovány 3 prospektivní kohorty zahrnující celkem 213 992 účastníků a závěry ukazují, že dlouhodobě vyšší příjem fytosterolů může snižovat riziko ischemické choroby srdeční.

 

Zdroje:

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/ptr.8052

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0002916523662926

Zpět do odborné sekce
On-line poradna
MUDr. Tomáš Vymazal
Doc. MUDr. Tomáš Vymazal, Ph.D., MHA
Přednosta KARIM 2. LF UK a FN Motol

Chcete se zeptat na naše doplňky stravy a jejich užívání, zeptejte se v online poradně našich odborníků z pohodlí domova.

On-line poradna
image/svg+xml ?