Mechanismus působení fytosterolů při snižování hladiny cholesterolu

Mechanismus působení fytosterolů při snižování hladiny cholesterolu

Mechanismem působení fytosterolů na regulaci metabolismu cholesterolu a zmírnění hyperlipidémie se zabývala studie na myších. Její závěry ukázaly, že léčba fytosteroly u myší dostávajících vysokotukovou dietu (high-fat diet) snižuje hladiny celkového cholesterolu, triglyceridů a LDL-cholesterolu a zároveň zvyšuje hladinu HDL-cholesterolu. Fytosteroly nejen zvyšovaly antioxidační aktivitu jater, ale také pomáhaly regulovat hladiny mRNA enzymů a receptorů souvisejících s metabolismem cholesterolu. Vliv fytosterolů na snížení hladiny cholesterolu byl zrušen po podání antibiotik a reprodukován pomocí fekální mikrobiální transplantace. Analýza ukázala, že fytosteroly modulovaly střevní mikrobiom myší a snížily ve střevní mikroflóře relativní množství bakterií produkujících hydrolázu žlučových solí (bile salt hydrolase-, BSH) potenciálně souvisejících s metabolismem cholesterolu. Tato zjištění částečně vysvětlují mechanismy regulace metabolismu cholesterolu a vyplývá z nich, že regulace střevního mikrobiomu by mohla být přínosem při léčbě hyperlipidémie.


Zdroje:
https://www.hindawi.com/journals/omcl/2023/6409385/ 
 

Zpět do odborné sekce
On-line poradna
MUDr. Tomáš Vymazal
Doc. MUDr. Tomáš Vymazal, Ph.D., MHA
Přednosta KARIM 2. LF UK a FN Motol

Chcete se zeptat na naše doplňky stravy a jejich užívání, zeptejte se v online poradně našich odborníků z pohodlí domova.

On-line poradna
image/svg+xml ?