Piperin jako doplňková léčba rakoviny děložního čípku

Piperin jako doplňková léčba rakoviny děložního čípku

Piperin je potenciální rostlinná látka vhodná pro doplňkovou léčbu rakoviny děložního čípku. K tomuto závěru dospěla in vitro studie, jejíž závěry byly publikovány v odborném časopise Pharmaceuticals. Výsledky prokázaly, že piperin zpomaluje progresi nádoru u buněk karcinomu děložního hrdla díky snížení životaschopnosti a proliferace buněk i tvorby kolonií. Piperin dále zmírňoval regulací genové a proteinové exprese MMP (metaloproteinázy) a TIMP (inhibitory metaloproteinázy) a regulací sekrece MCP-1 (monocyte chemoattractant protein 1) buněčnou migraci. 
Piperin má antioxidační, antiapoptotické a protizánětlivé účinky a zvyšuje biologickou dostupnost. Díky těmto vlastnostem je vhodný při patologických stavech centrálního nervového systému (CNS), kardiovaskulárního systému (CVS) a při dysfunkci gastrointestinálního traktu. Zkoumán je také pro své antiastmatické, protinádorové, imunomodulační, cytoprotektivní a hepatoprotektivní vlastnosti.


Zdroje:
https://www.mdpi.com/1424-8247/16/1/103
https://link.springer.com/article/10.1007/s40495-023-00314-2
 

Zpět do odborné sekce
On-line poradna
MUDr. Tomáš Vymazal
Doc. MUDr. Tomáš Vymazal, Ph.D., MHA
Přednosta KARIM 2. LF UK a FN Motol

Chcete se zeptat na naše doplňky stravy a jejich užívání, zeptejte se v online poradně našich odborníků z pohodlí domova.

On-line poradna