Příznaky migrény pomohou zmírnit omega 3

Příznaky migrény pomohou zmírnit omega 3

Omega 3 vícenenasycené mastné kyseliny (PUFA) přispívají ke zmírnění příznaků migrény. K tomuto závěru dospěla studie, jíž se účastnilo 182 pacientů trpících chronickou nebo epizodickou migrénou a jejíž výsledky byly publikovány v odborném časopise Frontiers in Pain Research. Dieta obsahující vysoký příjem omega 3 PUFA vedla u účastníků ke zmírnění bolesti a s ní souvisejících symptomů. Zároveň u nich došlo k významnému snížení stresu a zlepšení kvality spánku a subjektivního vnímání zdraví. Změny byly přitom výraznější u účastníků trpících migrénou s aurou. To, že omega 3 PUFA patří v profylaxi migrény k slibným terapeutickým látkám, potvrdily i další studie.

 

Migréna je velmi rozšířená neurologická porucha, jejíž prevalence se celosvětově pohybuje od 9 % do 18 %. Je spojená s fyziologickými a psychickými příznaky, které snižují kvalitu života a přispívají k invaliditě. Současné farmakologické profylaktické strategie pro léčbu migrény mají omezenou účinnost, relativně nízkou míru odpovědi na léčbu (40 až 50 %) a omezený bezpečnostní profil. Omega 3 PUFA jsou v této oblasti slibným způsobem.

 

Zdroje:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2161831323014503

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpain.2023.1231054/full

Zpět do odborné sekce
On-line poradna
MUDr. Tomáš Vymazal
Doc. MUDr. Tomáš Vymazal, Ph.D., MHA
Přednosta KARIM 2. LF UK a FN Motol

Chcete se zeptat na naše doplňky stravy a jejich užívání, zeptejte se v online poradně našich odborníků z pohodlí domova.

On-line poradna
image/svg+xml ?