Řasa podporuje mineralizaci skloviny

Řasa podporuje mineralizaci skloviny

Lithothamnion calcareum je červená makrořasa z řádu Corallinales vyskytující se na severovýchodním pobřeží Brazílie. Její jedinečnou vlastností je hojná přítomnost uhličitanů vápenatých a hořečnatých v buněčných stěnách. Zbývající kostra se navíc skládá z více než 20 oligoelementů a bioaktivních molekul s terapeutickými vlastnostmi. Používána je mimo jiné jako součást doplňků stravy.
K závěru, že uhličitany vápenaté obsažené v makrořase Lithothamnion calcareum podporují mineralizaci zubní skloviny, dospěla studie, jejíž výsledky byly publikovány v odborném časopise Marine Drugs. V rámci studie byl nejprve pomocí měření in vitro stanoven účinek Lithothamnion calcareum na demineralizaci skloviny a následně byl v kontrolní studii in situ/ex vivo měřen účinek na remineralizaci chemicky demineralizované skloviny. Oba experimenty ukázaly, že Lithothamnion calcareum vykazuje ve srovnání s roztokem fluoridu stejnou nebo lepší schopnost modulovat demineralizaci a reminalizaci skloviny.


Zdroje:
https://www.mdpi.com/1660-3397/21/2/109 
http://dissolutiontech.com/issues/202308/DT202308_A04.pdf 
 

Zpět do odborné sekce
On-line poradna
MUDr. Tomáš Vymazal
Doc. MUDr. Tomáš Vymazal, Ph.D., MHA
Přednosta KARIM 2. LF UK a FN Motol

Chcete se zeptat na naše doplňky stravy a jejich užívání, zeptejte se v online poradně našich odborníků z pohodlí domova.

On-line poradna