Role kolagenu při léčbě ortopedických změn

Role kolagenu při léčbě ortopedických změn

Užívání kolagenu zvyšuje pevnost kostí a hustotu minerálů, zmírňuje degradaci mezibuněčné hmoty (extracellular matrix degradation), podílí se na inhibici zánětlivých cytokinů, zlepšuje stabilitu kloubů a funkční kapacitu, pohyblivost a regeneraci svalů. Zároveň zmírňuje bolest a snižuje markery degradace kloubní chrupavky. K tomuto závěru dospěl shrnující článek, jehož výsledky byly publikovány v odborném časopise Heliyon. Téma kolagenu a jeho vlivu na zdraví kloubů je předmětem nedávných studií. Jednou z nich je i randomizovaná, dvojitě zaslepená studie zaměřující se na oblast kolen. Z jejích výsledků vyplývá, že kolagen typu II účinně zlepšuje flexibilitu a pohyblivost kolen, zmírňuje jejich bolest a pozitivně ovlivňuje motorické funkce. Zlepšení přitom bylo pozorováno po 4, 8 i 12 týdnech léčby.
Kolagen je jednou z hlavních složek kloubní chrupavky a ovlivňuje mechanické a tkáňotvorné vlastnosti organizmu. Jeho užívání může pomoci zmírnit následky úbytku kostní hmoty, ke kterému dochází v důsledku stárnutí, a poškození způsobené namáhavou fyzickou aktivitou.

Zdroje:
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/07315724.2021.2024466
https://www.cell.com/heliyon/pdf/S2405-8440(23)02168-0.pdf
 

Zpět do odborné sekce
On-line poradna
MUDr. Tomáš Vymazal
Doc. MUDr. Tomáš Vymazal, Ph.D., MHA
Přednosta KARIM 2. LF UK a FN Motol

Chcete se zeptat na naše doplňky stravy a jejich užívání, zeptejte se v online poradně našich odborníků z pohodlí domova.

On-line poradna