Současná suplementace vápníku a vitaminu D zvyšuje hustotu kostních minerálů

Současná suplementace vápníku a vitaminu D zvyšuje hustotu kostních minerálů

Nízký příjem vápníku a nedostatek vitaminu D pozitivně korelují s výskytem osteoporózy. K tomuto závěru dospěla metaanalýza 26 randomizovaných dvojitě zaslepených studií publikovaná v odborném časopise Diseases. Z jejích závěrů vyplývá, že vitamin D samotný nebo v kombinaci s vápníkem zvyšuje cirkulující 25(OH)D. Vápník se současnou suplementací vitaminu D, ale nikoli samotný vitamin D, pak vede ke zvýšení hustoty kostních minerálů (bone mineral density, BMD).

U skupin se suplementací došlo zároveň ke snížení hladin parathormonu (PTH) v séru. Zvýšená hladina PTH přitom stimuluje odbourávání kostní tkáně, vyplavení vápníku z kostí a vzestup kalcémie. 


Dobrý stav kostí pomáhá chránit před osteoporózou, křehkostí a zlomeninami kostí souvisejícími s vyšším věkem. Jejich zdraví ovlivňují věk, pohlaví, etnický původ, rodinná anamnéza, hormonální hladiny, fyzická aktivita, svalová síla a výživa. 


Zdroje:

https://www.mdpi.com/2079-9721/11/1/29

https://www.mnof.cz/docs/okb_laboratorni_prirucka/_LP_03452-L0000020.htm 

https://www.mdpi.com/2072-6643/15/12/2648 


Zpět do odborné sekce
On-line poradna
MUDr. Tomáš Vymazal
Doc. MUDr. Tomáš Vymazal, Ph.D., MHA
Přednosta KARIM 2. LF UK a FN Motol

Chcete se zeptat na naše doplňky stravy a jejich užívání, zeptejte se v online poradně našich odborníků z pohodlí domova.

On-line poradna
image/svg+xml ?