Suplementace omega-3 jako součást léčby deprese

Suplementace omega-3 jako součást léčby deprese

Kombinace doplňku stravy s omega-3 mastnými kyselinami a antidepresiv zlepšuje stav depresivních příznaků více než samotné užívání antidepresiv. Suplementace omega-3 ta může být vhodnou doplňkovou terapií deprese. K tomuto závěru dospěla studie, jejíž výsledky byly publikovány v odborném časopise Journal of Personalized Medicine. Studie probíhala ve spolupráci se 165 pacienty s mírnou až středně těžkou depresí. Pacienti byli rozděleni do 3 skupin: užívající doplňky stravy s obsahem omega-3 mastných kyselin (500 mg/den), užívající 3 různá antidepresiva a užívající společně kombinaci omega-3 a antidepresiv. Klinické rysy deprese byly hodnoceny pomocí Hamiltonovy škály deprese (HDRS, Hamilton Depression Rating Scale). V průběhu pozorování docházelo postupně ke statisticky významnému zlepšování depresivních příznaků. Na konci studie bylo skóre HDRS významně nižší u pacientů užívajících kombinovanou léčbu v porovnání s pacienty užívajícími buď pouze antidepresiva, nebo pouze omega-3.Zdroje:

https://www.mdpi.com/2075-4426/13/2/224 


Zpět do odborné sekce
On-line poradna
MUDr. Tomáš Vymazal
Doc. MUDr. Tomáš Vymazal, Ph.D., MHA
Přednosta KARIM 2. LF UK a FN Motol

Chcete se zeptat na naše doplňky stravy a jejich užívání, zeptejte se v online poradně našich odborníků z pohodlí domova.

On-line poradna