Vitamin C jako součást léčby infekce močových cest

Vitamin C jako součást léčby infekce močových cest

Antibakteriální a antibiofilmové účinky vitaminu C mohou buď samostatně, nebo v kombinaci s antibiotiky výrazně zlepšit stav infekce močových cest. K tomuto závěru dospěla studie na pokusných potkanech, jejíž výsledky byly publikovány v odborném časopise BMC Microbiology. Zmiňovaná studie hodnotila působení vitaminu C na uropatogenní kmeny Escherichia coli (UPEC). Hodnocení probíhalo pomocí PCR a ukázalo, že vitamin C vykazoval synergický účinek s většinou studovaných antibiotik a dle hodnocení byla rychlost jeho léčebného účinku stejná jako u srovnatelného antibiotika. Účinná koncentrace vitaminu C, která dokázala inhibovat růst většiny studovaných izolátů (70 %), byla přitom 1,25 mg/ml. Vitamin C vykazoval vynikající antibiofilmový účinek proti studovaným izolátům, kdy 43 izolátů produkujících biofilm bylo při koncentraci 0,312 mg/ml převedeno na izoláty neprodukující biofilm. Hladiny exprese většiny studovaných genů se pak po ošetření izolátů E. coli vitaminem C snížily.

 

Zdroje:

https://bmcmicrobiol.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12866-023-02856-3

Zpět do odborné sekce
On-line poradna
MUDr. Tomáš Vymazal
Doc. MUDr. Tomáš Vymazal, Ph.D., MHA
Přednosta KARIM 2. LF UK a FN Motol

Chcete se zeptat na naše doplňky stravy a jejich užívání, zeptejte se v online poradně našich odborníků z pohodlí domova.

On-line poradna