Vitamin E zlepšuje HbA1c a inzulinovou rezistenci u diabetiků

Vitamin E zlepšuje HbA1c a inzulinovou rezistenci u diabetiků

Dostatečný příjem vitaminu E má příznivý vliv na zlepšení glykovaného hemoglobinu a inzulinové rezistence u pacientů s diabetem. Krátkodobé intervence vitaminem E v délce trvání < 10 týdnů navíc vedly u těchto pacientů ke snížení glykemie nalačno. K tomuto závěru dospěla metaanalýza, jejíž výsledky byly publikovány v odborném časopise Nutrition Journal. Do metaanalýzy bylo zařazeno 38 randomizovaných dvojitě zaslepených studií s celkovým vzorkem 2 171 diabetiků, z nichž 1 110 byl podáván vitamin E a zbývající 1 061 tvořili kontrolní skupiny. Zahrnuté studie se věnovaly hodnocení vlivu vitaminu E na hladinu glykemie a inzulínu nalačno, glykovaný hemoglobin (HbA1c) a zkoumána byla také hodnota HOMA-IR (Homeostatic Model Assessment for Insulin Resistance).

 

Diabetes mellitus je spojený se zvýšeným rizikem kardiovaskulárních onemocnění (KVO), chronického onemocnění ledvin, retinopatie a dalších nemocí. Nejlepším způsobem prevence pozdních komplikací diabetu je kontrola glykemie.

 

Zdroje:

https://nutritionj.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12937-023-00840-1

Zpět do odborné sekce
On-line poradna
MUDr. Tomáš Vymazal
Doc. MUDr. Tomáš Vymazal, Ph.D., MHA
Přednosta KARIM 2. LF UK a FN Motol

Chcete se zeptat na naše doplňky stravy a jejich užívání, zeptejte se v online poradně našich odborníků z pohodlí domova.

On-line poradna
image/svg+xml ?