Vitamin K2 snižuje riziko osteoporotických zlomenin

Vitamin K2 snižuje riziko osteoporotických zlomenin

Suplementace vitaminu K2 může úspěšně zabránit výskytu zlomenin souvisejících s osteoporózou. K tomuto závěru dospěla rešerše anglicky psaných zdrojů publikovaná v AIP Conference Proceedings, která zdůrazňovala nezbytnost vitaminu K2 pro fyziologii kostí, a to zejména pro signalizaci, remodelaci kostních buněk a apoptózu. Tento závěr potvrdila i další metaanalýza 16 randomizovaných dvojitě zaslepených studií (RCT) zaměřující se na vliv vitaminu K2 na hustotu kostních minerálů (bone mineral density, BMD) u postmenopauzálních žen. Z jejích výsledků vyplývá, že vitamin K2 může nepřímo podporovat mineralizaci kostí a zvyšovat jejich pevnost. Metaanalýza zároveň prokázala, že vitamin K2 snižuje sérové hladiny nedostatečně karboxylovaného osteokalcinu (ucOC) a poměr ucOC k dostatečně karboxylovanému osteokalcinu (cOC).

 

Zdroje:

https://pubs.aip.org/aip/acp/article-abstract/2820/1/050012/2900322/Cost-Effectiveness-of-vitamin-K2-in-the-prevention?redirectedFrom=fulltext

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2022.979649/full

Zpět do odborné sekce
On-line poradna
MUDr. Tomáš Vymazal
Doc. MUDr. Tomáš Vymazal, Ph.D., MHA
Přednosta KARIM 2. LF UK a FN Motol

Chcete se zeptat na naše doplňky stravy a jejich užívání, zeptejte se v online poradně našich odborníků z pohodlí domova.

On-line poradna
image/svg+xml ?